AMSTERDAM - Goed nieuws voor de vele tegenstanders van de in het Kunduz-akkoord geïntroduceerde 'forensentaks': het kabinet wil de maatregel onderbrengen in een aparte wet.

Daarmee lijken de betrokken partijen een voorschot te willen nemen op de afschaffing van de taks.

Dat meldt de Volkskrant. Het opnemen van de reiskostenbelasting in een aparte wet lijkt een onbelangrijk detail, maar het tegengestelde is waar. Door de maatregel in een aparte wet onder te brengen, is het voor de politieke partijen namelijk veel makkelijker geworden om de maatregel te schrappen.

Had de maatregel deel uitgemaakt van het allesomvattende Belastingplan 2013, dan had dat hele plan verworpen moeten worden om de forensentaks tegen te houden.

Omstreden maatregel

De forensentaks is misschien wel de meest omstreden maatregel van het Kunduz-akkoord van dit voorjaar.

Als de maatregel doorgaat, moeten forensen belasting gaan afdragen over de reiskostenvergoeding van de werkgever, ongeacht of de reis met de auto of het openbaar vervoer is. Momenteel is die nog onbelast. Voor veel forensen zou de maatregel een netto lastenverzwaring van tientallen tot zelfs honderden euro's op maandbasis betekenen.

Wie de programma's van de Kunduz-partijen bestudeert, bespeurt al dat de partijen de druk van de publieke opinie serieus nemen. Wel is het zo dat automobilisten bij de wijzigingen waarschijnlijk minder ontzien worden dan OV-reizigers.

Het CDA wil de maatregelen gedeeltelijk terugdraaien en tot 13 cent per kilometer van de reiskostenvergoeding onbelast laten. D66 wil de lastenverzwaring voor automobilisten nog steeds volledig invoeren, maar deze voor de OV-reizigers terugdraaien.

ChristenUnie wil een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 10 cent per kilometer en OV-reizen tot 50 kilometer (enkele reis) onbelast laten. De VVD wil zelfs het complete pakket woon-werk maatregelen terugdraaien.