DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Waterschapsbank (NWB), een van de belangrijkste financiers van de publieke sector in Nederland, heeft in de eerste helft van dit jaar een krediet van 1,7 miljard euro verstrekt aan een woningcorporatie.

Die financiering hield verband met de omvangrijkeliquiditeitsverplichtingen die de betreffende woningcorporatie kende in verband met risicovolle beleggingen bij commerciële banken, zo meldde NWB maandag bij de presentatie van de cijfers over het eerste half jaar.

In totaal verstrekte de NWB in de eerste zes maanden van dit jaar 3,5 miljard euro aan kredieten. Exclusief de ,,incidentele financiering'' van de woningcorporatie zou dat 1,8 miljard zijn geweest. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 2,2 miljard euro.

De NWB wilde niet bevestigen over welke woningcorporatie het ging. Afgelopen voorjaar kwam woningcorporatie Vestia in zware financiële problemen door het kopen van grote hoeveelheden derivaten, risicovolle beleggingsproducten die de woningstichting hadden moeten verzekeren tegen rentestijgingen. Omdat de rente daalde in plaats van steeg, betekenden de derivaten voor Vestia een enorme strop.