AMSTERDAM – Het midden- en kleinbedrijf (mkb) brengt het er in de regio IJmond het beste vanaf. Ook op de Veluwe is het mkb gezond te noemen, zo maakt de Rabobank vrijdag bekend in de MKB Regio Top 40 over 2011.

Het bedrijfsleven in de regio Delft en Westland staat er het slechtst voor, daar zijn de liquiditeit, solvabiliteit en arbeidsproductiviteit relatief laag.

De economische kracht van het mkb is in kaart gebracht aan de hand van vijf bedrijfseconomische kengetallen. Naast de drie bovengenoemde, zijn dat nettowinstmarge en investeringsratio.

De nettowinstmarge is de afgelopen vijf jaar in alle veertig regio’s gedaald. De gemiddelde nettowinstmarge over de afgelopen vijf jaar bedroeg twee procent. In IJmond, de Gooi- en Vechtstreek, Groot-Rijnmond, Alkmaar en omgeving en Groot-Amsterdam behaalde het bedrijfsleven in 2011 de hoogste nettowinstmarges.

Liquiditeit

Wat betreft liquiditeit, de mate waarin een onderneming kan voldoen aan zijn kortlopende financiële verplichtingen, is het beeld in de verschillende regio’s divers. In IJmond, Noord-Friesland, Veluwe, Zuidwest-Gelderland en West-Noord-Brabant was het mkb in 2011 het meest liquide.

De arbeidsproductiviteit ligt vooral hoog in de industrieregio’s. In Delfzijl en omgeving, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek, overig Groningen en Groot-Rijnmond scoorden ondernemingen het best.

In Flevoland liet het mkb de hoogste bereidheid om te investeren zien. Ook het bedrijfsleven in Oost-Zuid-Holland, Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en Zuidwest-Friesland is de investeringsbereidheid groot.

De solvabiliteit is in alle regio’s op peil gebleven, maar ligt het hoogst in Groot-Amsterdam, IJmond, Zuidwest-Drenthe, Veluwe en Kop van Noord-Holland.