BERLIJN - De inflatie in Duitsland is in augustus sterker gestegen dan verwacht. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van zes deelstaten die het federale statistiekbureau woensdag naar buiten bracht.

De geldontwaarding kwam uit op 2 procent op jaarbasis. Door Reuters geraadpleegde economen rekenden in doorsnee op 1,8 procent. Ten opzichte van juli kwam de inflatie uit op 0,3 procent, waar economen gemiddeld rekenden op 0,2 procent.

Berekend volgens de geharmoniseerde Europese methode kwam de inflatie op maandbasis uit op 0,3 procent en op 2,2 procent op jaarbasis.