DEN HAAG - De BNG Bank heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst van 159 miljoen euro behaald, 5 miljoen meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Het renteresultaat nam door de groei van de kredietverlening toe met 14 miljoen, ofwel 6 procent.

De bank heeft dat woensdag bekendgemaakt. BNG Bank, de bank voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang, spreekt van een goed eerste halfjaar.

Ondanks de onzekere economische tijden heeft ze in de eerste 6 maanden van 2012 nieuwe langlopende leningen verstrekt van 5,7 miljard, ongeveer evenveel als in de eerste helft van 2011.

De bank verwacht dat het renteresultaat over dit jaar licht hoger uitkomt dan over vorig jaar. Het resultaat in financiële transacties blijft waarschijnlijk negatief als er geen oplossing komt voor de eurocrisis. BNG Bank verwacht ook dat de bankenbelasting die dit jaar wordt ingevoerd, haar ongeveer 30 miljoen euro per jaar kost.

Gezien de onzekerheden over het economisch herstel durft de bank geen uitspraken te doen over de hoogte van de nettowinst in 2012.