DEN HAAG - Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken wil een onderzoek naar de Limburgse woningcorporatie Vitaal Wonen.

Volgens NRC Handelsblad heeft de directeur van de corporatie privé 184.000 euro verdiend aan een vastgoedtransactie van Vitaal Wonen met aannemers.

Een woordvoerder van Spies heeft dat dinsdag bevestigd. Volgens hem roept een aantal gebeurtenissen bij de corporatie vragen op.

De minister heeft de raad van toezicht van Vitaal Wonen opdracht gegeven een onderzoek in te stellen.

Ze zal erop toezien dat dat onafhankelijk gebeurt. Spies heeft ook de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ingeschakeld.