DEN HAAG - De koopkracht van de Nederlandse bevolking is vorig jaar met 0,4 procent afgenomen. In 2010 daalde de koopkracht ook, met 0,6 procent. Vooral de lagere inkomens moesten vorig jaar inleveren. De hoogste inkomens gingen wel vooruit in 2011.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat dinsdag laten weten. De grootste koopkrachtdaling in 2011 deed zich voor bij gepensioneerden.

Zij moesten 1,1 procent inleveren. Dat kwam vooral doordat pensioenen vorig jaar niet of nauwelijks zijn aangepast aan de prijsontwikkelingen of zelfs verlaagd. Ook bij bijstandontvangers (min 1 procent) en arbeidsongeschikten (min 0,8 procent) liep de koopkracht terug.

Werknemers zagen hun koopkracht vorig jaar met 0,5 procent toenemen. Door periodieke loonsverhogingen, promotie of een nieuwe baan stijgt hun loon doorgaans sterker dan volgens de cao-ontwikkelingen.

Zelfstandigen

Bij zelfstandigen daalde de koopkracht met 0,6 procent. Zoals altijd was er bij deze groep sprake van een grote spreiding. Bij 10 procent van de zelfstandigen nam de koopkracht met 34 procent of meer af, bij een evengrote groep was er een toename van 29 procent of meer.

Vooral bij de lagere inkomensgroepen daalde vorig jaar de koopkracht, aldus het CBS. De op één na laagste inkomensgroep ging er in 2011 met 1,1 procent het meest op achteruit. In die groep zijn relatief veel gepensioneerden met een klein pensioentje te vinden.

De hoogste inkomens gingen in 2011 met 0,8 procent vooruit. Het gaat vooral om werknemers en een groep zelfstandigen.