AMSTERDAM – In crisistijd komen de echte ondernemers bovendrijven en worden de verschillen tussen ondernemers groter.

Dit verklaart Ruud van Dusschoten, directeur business banking bij ING Nederland, in een gesprek met NUzakelijk.nl.

“Het klinkt cliché maar de echte ondernemers blijven ondernemen. Die hebben bijvoorbeeld op tijd ingegrepen”, aldus de directeur. “De goede ondernemers komen er linksom of rechtsom toch wel.”

“Was vroeger het verschil tussen ondernemers uitgedrukt in cijfers bijvoorbeeld -10 en +10. Nu is dat -30 en +30”, aldus Van Dusschoten. Hij merkt verder dat grote bedrijven die internationaal actief zijn het relatief beter doen.

Bedrijfsleningen

“Die hebben nog ruimte om het businessmodel aan te passen. Kleine bedrijven hebben die ruimte minder.” ING Nederland heeft in het eerste halfjaar meer geld opzij moeten zetten voor onder andere verliezen op bedrijfsleningen.

“Wij baseren deze voorzieningen op onze economische modellen. Die analyseren de resultaten van bedrijven die achteruitgaan.”

Van Dusschoten ziet dat bepaalde sectoren het beter doen dan andere. De bouw en de vastgoed zullen waarschijnlijk voorlopig nog niet herstellen. “Deze zijn laatcyclisch, maar bepaalde takken van industrie gaan al vooruit.”

Dialoog en begrip

Grootste klacht van het MKB blijft natuurlijk de kredietverlening. De directeur hoort deze klacht zelf ook vaak. “Het vraagt dialoog en begrip. We moeten de communicatie opzoeken.”

Van Dusschoten zocht ondernemers op die het niet eens waren met de houding van ING. “Als we er dan samen naar keken bleek vaak dat het ook echt niet kon. Daar is dan vaak wel begrip voor, maar niet altijd natuurlijk.” Hij benadrukt wel dat er nog steeds beconcurreerd wordt op de goede voorstellen.

De kredietverlening bij ING aan de zakelijke markt daalde in het eerste halfjaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bank heeft te maken met een dalende vraag naar krediet door de economische malaise. Hierdoor staan ook de inkomsten onder druk.

Crowdfunding

Meer ondernemers wenden zich tot crowdfunding. In het eerste halfjaar van 2012 verdubbelde de Nederlandse markt voor crowdfunding, zo bleek uit cijfers van adviesbureau Douw&Koren.
Van Dusschoten ziet crowdfunding niet als een gevaar voor de kredietverlening van de bank, maar als mogelijk alternatief voor ondernemers.

“Nu zijn er minder liquide middelen, maar als het weer goed gaat zijn de banken de geëigende partijen voor leningen.”

Bronnen van financiering

“Maar meer bronnen van financiering voor ondernemers is altijd goed.” ABN Amro is onlangs een eigen crowdfundingproject gestart via dochterbedrijf Dialogues Incubator. ING kijkt zelf ook naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor ondernemers.

“Het is nog geen volledig uitgewerkt concept. We kijken hoe we ondernemers die een financieringsbehoefte hebben met een hoger risicoprofiel in contact kunnen brengen met investeerders”, zegt Van Dusschoten. Als dan blijkt dat investeerders willen instappen kan dat alsnog gecombineerd worden met een bedrijfslening.