DEN HAAG -  Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft namens de regering ''absolute steun’’ uitgesproken voor het overeind houden van de gehele eurozone, met daarin alle eurolanden. Van een bankvergunning voor het steunfonds ESM wil het kabinet echter niets weten

In een debat met minister Jan Kees de Jager (Financiën), waarvoor de financieel specialisten in de Kamer waren teruggekomen van reces, schaarden de PvdA, D66 en GroenLinks zich achter Draghi.

Regeringspartijen VVD en CDA steunen Draghi ook, maar wezen wel nadrukkelijk op de grenzen van het mandaat van de ECB. Ongelimiteerd de geldkraan aanzetten kan daarmee in conflict komen, zei CDA-Kamerlid Elly Blanksma. Zij zei ook dat voor het CDA het ''einde van de coulance'' met Griekenland in zicht is. ''Nog meer geld erin pompen is niet de oplossing.''

Crisis

Een meerderheid in de Tweede Kamer is positief over de belofte van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank dat de ECB alles zal doen wat nodig is om de euro overeind te houden.

Ook de SP, tegenstander van Europese leningen aan Griekenland en Spanje, is positief over de woorden van Draghi. De ECB heeft ongelimiteerde middelen en ingrijpen van de bank is daarom een effectieve manier om de crisis te bestrijden, betoogde SP'er Ewout Irrgang.

VVD-Kamerlid Mark Harbers maakte duidelijk dat zijn partij niets voelt voor plannen om het permanente noodfonds voor de euro ESM een bankvergunning te geven. Ook het CDA is daar tegen.

Dilemma

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk schetste een dilemma. Tegen probleemlanden zou je willen zeggen dat steun niet onvoorwaardelijk is en dat ze hard moeten bezuinigen. Maar dat is niet genoeg: ''Tegen de wereld moeten we duidelijk maken dat we staan voor de gemeenschappelijke munt en doen wat Draghi zegt: alles wat nodig is om de euro te redden'', aldus Plasterk.

De PVV vindt dat Nederland uit de euro moet stappen. Volgens Kamerlid Tony van Dijck vormen de probleemlanden in Zuid-Europa een beerput die je tot in Nederland ruikt.

D66 vergeleek de eurolanden met kikkers in een pan met water dat steeds heter wordt. Alle oplossingen voor de euro waren de afgelopen tijd steeds net niet voldoende, aldus D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

Bankvergunning

Het kabinet is tegen het idee om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) een bankvergunning te geven, waardoor het ESM veel meer geld zou kunnen lenen aan Zuid-Europese schuldenlanden. Minister Jan Kees de Jager van Financiën zei dat donderdag in de Tweede Kamer.

Als het ESM een bankvergunning zou krijgen, zou het vrijwel onbeperkt geld kunnen lenen van de Europese Centrale Bank (ECB). De Jager vreest dat dat leidt tot 'monetaire financiering', lees: het risico van inflatie.

Bovendien is het veel moeilijker om probleemlanden dan nog voorwaarden te stellen over hervormingen en bezuinigingen.

Ook Duitsland heeft zich al duidelijk uitgesproken tegen een banklicentie voor het ESM. Volgens De Jager heeft het ESM geen vergunning aangevraagd bij de ECB en kan dat alleen bij unanimiteit. Nederland en Duitsland kunnen dat op eigen kracht dus blokkeren. 

Nederland zal dat onder de huidige omstandigheden ook doen, zei De Jager. ''Ik kan me nu geen situatie voorstellen waarin wij wel voor een banklicentie zouden zijn’’, zei De Jager tegen Kamerleden.