AMSTERDAM - Voor het vierde jaar op rij groeien de pensioenuitkeringen in Nederland niet mee met de loonstijging en de prijsontwikkeling. De pensioenpremies stijgen wel, met name het werkgeversdeel. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête onder 25 grote pensioenfondsen door de Nederlandsche Bank (DNB). Hierdoor hebben Nederlanders minder geld te besteden.

Pensioenfondsen hebben voor 2012 als doelstelling de pensioenuitkeringen met 1,2 procent te laten stijgen, maar gemiddeld komen de 25 pensioenfondsen uit op 0 procent.

“Door het uitblijven van de toeslagverlening hebben deelnemers aan fondsen tussen 2007 en 2012 een forse indexatie-achterstand opgelopen van circa zeven procentpunten”, schrijft DNB

DNB benadrukt wel dat dit niet bij alle pensioenfondsen het geval is. “Er zijn pensioenfondsen die wel toeslag verlenen. Dit zijn voornamelijk ondernemingspensioenfondsen.”

Premies

Daarnaast stijgen de totale pensioenpremies in 2012 van 16,9 procent naar 17,4 procent van het salaris. De gemiddelde werknemerspremie gaat van 6,0 procent naar 6,2 procent van het salaris.

De werkgeverspremie maakt eveneens een stijging door en gaat van 10,9 procent naar 11,3 procent. Vooral bij de ondernemingspensioenfondsen stijgen de werkgeverspremies sterk, namelijk van 24,7 procent naar 26,6 procent van het salaris.

De reden voor deze ontwikkelingen is de verslechterde financiële positie van de pensioenfondsen. In 2011 is de gemiddelde dekkingsgraad gedaald van 107 procent naar 98 procent.

Bij zulke lage dekkingsgraden is het voor pensioenfondsen wettelijk niet toegestaan om toeslag te verlenen op de pensioenuitkeringen en worden de premies vaak verhoogd om de financiële situatie van het fonds te verbeteren.