AMSTERDAM – Vakbond FNV heeft Nuon en Mitsubishi aangeklaagd wegens onderbetaling van de arbeiders op de bouwplaats van de energiecentrale van Nuon in de Eemshaven.

De klacht is ingediend bij Nationaal Contactpunt (NCP), de waakhond van de OESO (Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling) in Nederland.

Na een jaar onderzoek op de bouwplaats concludeert FNV dat Nuon en Mitsubishi niet genoeg doen tegen onderbetaling door onderaannemers en uitzendbureaus. “Het lijkt er zelfs op dat werknemers worden betaald naar gelang hun nationaliteit”, aldus FNV

Energiebedrijf Nuon is de opdrachtgever voor de bouw van de energiecentrale. Het Japanse Mitsubishi is de hoofdaannemer. Op de bouwplaats zijn veel bedrijven als onderaannemer actief met een groot aandeel buitenlandse werknemers.

OESO-spelregels

FNV: “Geen van beide bedrijven houdt zich aan de OESO-spelregels. In deze richtlijnen staat dat multinationals moeten zorgen dat er op het gebied van tewerkstelling en arbeidsverhoudingen geen minder gunstige normen worden gehanteerd door onderaannemers dan voor vergelijkbare werknemers in Nederland.”

Een woordvoerder van Nuon laat weten: "Wij voelen ons wel verantwoordelijk voor wat er op de werkplaats gebeurt, maar juridisch zijn wij niet verantwoordelijk. Dat is Mitsubishi, als hoofdaannemer. Het NCP gaat nu beoordelen hoe de situatie is en we zullen hierover ook met hen in gesprek gaan."