ARNHEN - Alliander, het netwerkbedrijf dat stroom en gas distribueert in ruim een derde van Nederland, heeft de afgelopen 6 maanden 250 miljoen euro geïnvesteerd in de vervanging van elektriciteits- en gasnetten, 49 miljoen euro meer dan in dezelfde periode in 2011.

Dat blijkt uit halfjaarcijfers die maandag zijn gepresenteerd.

Alliander investeerde 97 miljoen euro in vervanging en onderhoud van bestaande netten. In netwerkuitbreiding werd 100 miljoen euro gestoken. Alliander ziet zich genoodzaakt haar netwerk aan te passen, doordat steeds vaker tuinders en particulieren via kassen, windmolens en zonnepanelen (decentraal) energie opwekken en aanleveren.

Een andere ontwikkeling waarop de energiedistributeur probeert in te spelen, is de toenemende energievraag van openbaarvervoerbedrijven en warmtepompen.

Innovaties 

In maart is Alliander onder meer begonnen met de aanleg van een zogeheten intelligent net in Amsterdam Nieuw-West. Door automatische toepassingen moeten stroomstoringen sneller kunnen worden opgespoord en verholpen, en wordt de capaciteit van het netwerk vergroot.

''Zulke innovaties zijn nodig om de toename van zowel de opwekking van duurzame energie als het energieverbruik door onze klanten mogelijk te maken", aldus bestuursvoorzitter Peter Molegraaf.

Stroomuitval

Afgelopen half jaar zaten Allianders afnemers gemiddeld iets langer zonder stroom dan in 2011. De gemiddelde uitvalduur over 12 maanden bedroeg 20,6 minuten, tegenover 20,0 minuten in 2011. In 2010 was dit cijfer nog meer dan een half uur.

In de eerste 6 maanden van dit jaar werd door het netwerkbedrijf in totaal 819 miljoen euro omgezet. Dat is meer dan in het eerste halfjaar van 2011 werd behaald (763 miljoen euro), maar na afschrijving van de gemaakte kosten en belastingen bedraagt de behaalde winst over de afgelopen periode slechts 82 miljoen euro, 37 miljoen euro minder dan vorig jaar.