AMSTERDAM - Veel aanbieders van beleggingsproducten die niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan, laten hun klanten niet weten dat ze buiten dat toezicht vallen.

Dat liet de AFM weten na een steekproef onder 31 bedrijven. Vijftien daarvan waarschuwen beleggers niet, terwijl dat wel verplicht is.

Het gaat om fondsen die gebruik maken van een vrijstelling en om die reden niet onder de AFM vallen. Beleggers moeten dat weten omdat ze extra alert moeten zijn, aldus de instelling. Zo zijn deze aanbieders van beleggingsproducten niet getoetst op bijvoorbeeld deskundigheid en betrouwbaarheid.

De AFM heeft 31 aanbieders van effecten en/of rechten van deelneming bekeken die niet onder haar toezicht vallen, omdat ze gebruik maken van een vrijstelling.

Slechts zes van die 31 aanbieders maken voldoende duidelijk dat ze buiten het toezicht van de AFM vallen. De AFM licht daarom op haar website de regels nogmaals toe en biedt handvatten voor het gebruik van de vrijstellingsvermelding.

Verkeerd format

Tien aanbieders gebruiken de vrijstellingsvermelding in een verkeerd format of plaatsen deze niet in alle reclame-uitingen. De AFM heeft hen daarop aangesproken en verzocht de vrijstellingsvermelding correct te melden.

Vijftien aanbieders waarschuwen beleggers op geen enkele wijze dat het AFM-toezicht niet van toepassing is. De AFM kan handhavingmaatregelen treffen als zij de vermelding niet gaan toepassen.

Voor beleggers heeft de AFM een folder over beleggen opgesteld, die hun helpt bij het nemen van een beleggingsbeslissing.

Met deze folder kunnen ze gericht vragen stellen over bijvoorbeeld het toezicht van de AFM, de kosten en de risico’s. Daarnaast kunnen ze in het register van de AFM controleren of een aanbieder een vergunning of een goedgekeurd prospectus heeft.

Extra alert

Het is belangrijk dat aanbieders duidelijk melden dat ze niet onder toezicht van de AFM staan, omdat beleggers dan extra alert moeten zijn. Er gelden andere risico’s dan bij aanbiedingen die wel onder toezicht staan.

De AFM heeft bijvoorbeeld een aanbieder niet getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering. Ook valt de aanbieder niet onder het doorlopend toezicht.