DEN HAAG - Vier grote pensioenfondsen hebben donderdag aan de bel getrokken over hun buffers.

De fondsen hopen dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) nog wat verlichting biedt met een gunstiger rekenmethode van de rente, waarmee de waarde van hun vermogen wordt beoordeeld.

Maar zelfs dat zal volgens ABP (ambtenaren en onderwijzers), Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), PMT voor ruim 34.000 bedrijven in de metaal en techniek en PME voor 1200 ondernemingen in de metalektro pijnlijke ingrepen waarschijnlijk niet meer kunnen voorkomen.

Bij ABP werd al gevreesd voor een korting per april 2013 van 0,5 procent op de uitkering van gepensioneerden en de rechten van werknemers die nog aan het sparen zijn voor hun oude dag.

Maar het grootste pensioenfonds van Nederland met 2,8 miljoen deelnemers en 261 miljard euro aan vermogen zinspeelde donderdag zelfs op een tweede verlaging van de pensioenen in 2014.

Zie ook: Pensioenkortingen op een rij

Het ABP noteerde in het tweede kwartaal een daling van de dekkingsgraad naar 90 procent. Volgens voorzitter Henk Brouwer vraagt de situatie om crisismaatregelen om te voorkomen dat vanuit een ''extreme situatie'' met een historisch lage rekenrente besluiten worden genomen die grote gevolgen hebben voor de koopkracht van mensen en de economie.

Door de financieel-economische crisis in Europa, de lage rekenrente en de vergrijzing dreigen bij PFZW premieverhogingen voor zowel verplegers, verzorgers en welzijnswerkers als hun werkgevers.

Ook moest dit relatief jonge fonds voor het eerst waarschuwen voor het verlagen van pensioenen volgend jaar. De dekkingsgraad van PFZW is in het tweede kwartaal gezakt naar 92 procent.

PMT

Bij PMT wordt de al eerder aangekondigde korting van 7 procent op pensioenen in april 2013 inmiddels ''nagenoeg zeker'' genoemd. Dit fonds in de zogeheten kleinmetaal zag in het tweede kwartaal de dekkingsgraad afnemen naar 85 procent.

Bij het metaalfonds PME voor grotere bedrijven, zoals scheepswerven, chipmachinefabrikanten en de automobielindustrie, is de dekkingsgraad gezakt naar 88 procent en is de voorgenomen korting van maximaal 6 procent nu ''nadrukkelijk in beeld''.

Bouw

Bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw (bpfBouw) wordt het ook oppassen. Het kampt nu ook met onderdekking, terwijl dit grote fonds er eerder nog relatief goed voor stond.

Aan het eind van het tweede kwartaal noteerde het fonds een dekkingsgraad van 96,4 procent, terwijl het er in de eerste 3 maanden van dit jaar nog redelijk voor stond met 100,7 procent.

Bezorgd

De Pensioenfederatie heeft bezorgd gereageerd op de cijfers. De kans neemt volgens de brancheorganisatie toe dat aangekondigde pijnlijke ingrepen, zoals verlaging van pensioenuitkeringen en kortingen voor werknemers die nog voor de oude dag sparen, per april volgend jaar ''realiteit gaan worden'' als dit jaar niet alsnog een sterk en snel herstel optreedt bij de fondsen.

Voor een herstel van de dekkingsgraden is volgens de brancheorganisatie van doorslaggevend belang hoe de rente zich ontwikkelt, waarmee wordt berekend in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen op de korte en lange termijn kunnen voldoen.

Maatregelen

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil in september met een pakket van maatregelen voor pensioenen komen en daarbij kijkt hij ook naar de rekenrente, die nu historisch laag is.

De Pensioenfederatie heeft al eens gemeld, dat het niet verwacht dat dit pakket volgend jaar pensioenverlagingen over een breed front zal voorkomen.

''Als pijnlijke maatregelen op korte termijn nodig zijn om ons stelsel ook op lange termijn in stand te houden, dan moeten die worden genomen'', aldus de brancheorganisatie.