LONDEN - Europese banken moeten ook de komende jaren meer kapitaal aanhouden ten opzichte van hun leningen dan de internationale regels voorschrijven.

Dat stelde het hoofd van de Europese bankentoezichthouder EBA, Andrea Enria, maandag in de Britse zakenkrant Financial Times.

De EBA verplichtte Europese banken om in juni dit jaar de verhouding tussen het kapitaal en het vreemd vermogen tijdelijk op te krikken tot 9 procent. De EBA wil die eis volgens Enria nu permanent maken.

Kapitaalbuffer

Volgens de internationale regels van Basel III moeten banken vanaf 2019 een kapitaalbuffer van minimaal 7 procent hebben. Dit kan oplopen tot 9,5 procent voor grote banken. De EBA wil echter dat Europese banken hun huidige kapitaalniveau handhaven en aantonen hoe ze vanaf 2019 aan de internationale regels gaan voldoen.

De verplichte buffer van Basel III is lager dan die van de EBA. Onder de nieuwe Baselse regels tellen echter minder bezittingen mee in de berekening van het kernkapitaal.

De wensen van Enria zullen waarschijnlijk niet bij alle banken en overheden in goede aarde vallen. De afgelopen maanden was er al veel weerstand tegen de wens van de EBA om de kapitaalbuffers te verhogen in een tijd dat de financiële markten onder druk staan.