DEN HAAG - Het aantal bedrijven en instellingen dat in de eerste helft van dit jaar failliet is gegaan, is met een kwart toegenomen tot 3760. ''Uitzonderlijk veel'', meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Vooral in de bouw vielen er het afgelopen halfjaar fors meer bedrijven om (44 procent). De horeca liet een opvallende daling zien van het aantal faillissementen met bijna een kwart. Dat komt vermoedelijk doordat de hardste klappen in deze sector al in de voorgaande jaren zijn gevallen.

Het CBS meldde onlangs al dat Nederland formeel nipt uit de recessie is, maar dat de vooruitzichten slecht blijven. Veel economen voorzien dan ook dat dit jaar een record aan faillissementen zal opleveren.

''Nederland zit nog steeds in een crisis. Voor de korte termijn is er geen verbetering te verwachten'', aldus een econoom van het CBS. Hij wijst erop dat de consument en de overheid nog altijd de hand op de knip houden en dat de investeringen in het bedrijfsleven fors zijn gekrompen.

Bouw

Het gaat al tijden slecht in de bouw. ING wijst er in een rapport op dat de productie in de sector al sinds 2009 met 15 procent is afgenomen. Voor 2013 voorzien de economen opnieuw een lichte productiekrimp (min 1 procent).

In vergelijking met de periode 1970-1982 is de huidige krimp volgens ING niettemin nog zeer bescheiden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was veel geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur en woningen.

Toen de woningvoorraad begin jaren 70 weer voldoende was aangevuld, daalde de vraag naar bouwwerkzaamheden, met als gevolg dat de bouwproductie bijna halveerde. Het aantal gebouwde woningen nam daardoor flink af van een top van meer dan 150.000 in 1973 tot 98.000 in 1985.