LEIDSCHENDAM - Veel kleine apotheken ondervinden financiële problemen doordat het medicijngebruik dit jaar lager ligt dan verwacht.

Brancheverenigingen ASKA en BG Pharma klaagden donderdag dat inmiddels zo'n 30 tot 40 procent van de in totaal 1900 apotheken in Nederland verlies draait. Ook de farmaceutische groothandel heeft het moeilijk.

Bij het vaststellen van de medicijnprijzen voor 2012 gingen apothekers en zorgverzekeraars nog uit van een toename van het medicijngebruik, waardoor veel medicijnen relatief laag werden geprijsd.

Volgens de brancheverenigingen maken apotheken daardoor nu te weinig omzet. Steeds meer apothekers zien zich daardoor gedwongen openingstijden aan te passen of locaties te sluiten.

ASKA en BG Pharma zouden graag zien dat de zorgverzekeraars de lopende contracten enigszins aanpassen, om de branche enige lucht te geven. Aangezien de geneesmiddelenmarkt per 1 januari is geliberaliseerd, kunnen de apothekers dit jaar voor het eerst niet rekenen op overheidscompensatie.

Voorheen bepaalde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) altijd de prijzen en deze sprong ook bij als apothekers te weinig omzet hadden gedraaid.

Aanpassen

Ruud Coolen van Brakel, de directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) reageert verbaasd. ''Als het medicijngebruik zou zijn gedaald, zou dat voor het eerst in de geschiedenis zijn. Het lijkt me aannemelijker dat de apothekers klagen omdat zij moeite hebben zich aan te passen aan de dit jaar ingevoerde marktwerking."

Volgens Coolen van Brakel was deze verandering wel nodig omdat elke poging om de branche efficiënter te laten werken voorheen altijd resulteerde in meer winst voor de apothekers en groothandel, en niet in voordelen voor de consument.