DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft boetes opgelegd aan netbeheerder Liander en energieleverancier Nuon wegens het overtreden van mededingingsregels. Dat maakte de concurrentiewaakhond vrijdag bekend.

Liander kreeg een boete van 3,32 miljoen euro voor het onvoldoende afschermen van klantgegevens. Daardoor werd het voor Nuon mogelijk die gegevens in te kijken. Nuon CCC, een dochter van Nuon, werd beboet voor 208.000 euro.

''Hoewel van daadwerkelijk misbruik niets is gebleken, kan zo’n voordeel leiden tot oneigenlijke concurrentie en dus verstoring van de markt. Het schenden van de verplichting tot geheimhouding is een ernstige overtreding'', aldus de NMa.

Geplitst

Volgens de wet zijn netbeheerders verplicht ‘gesplitst’ te zijn van de bedrijven die zich bezighouden met energieproductie en de levering. Dat is om te voorkomen dat leveranciers worden bevoordeeld.

Liander en Nuon Sales hebben beide hun klantgegevens ondergebracht bij Nuon CCC. Daar werden die gegevens volgens de toezichthouder niet van elkaar gescheiden gehouden.

In beroep

Liander gaat in beroep tegen het besluit van de NMa, liet een woordvoerster weten. ''De boete is disproportioneel. Er is geen sprake van misbruik en er was voor Nuon met de gegevens geen concurrentievoordeel mogelijk'', aldus de zegsvrouw.

Nuon is van mening dat de NMa de geheimhoudingsplicht te ruim heeft geïnterpreteerd en overweegt om ook in beroep te gaan, aldus een woordvoerder.