AMSTERDAM - De grote kantorenleegstand in Nederland neemt de komende jaren geleidelijk aan af, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een donderdag gepubliceerd rapport.

De huidige leegstand bedraagt 14 procent, in 2020 zal dit naar verwachting nog maar 7 procent zijn.

Volgens het EIB komt dat onder meer doordat er fors minder kantoren worden gebouwd, waardoor het aanbod afneemt. Tegelijkertijd neemt de werkgelegenheid de komende jaren toe, waardoor de vraag naar kantoorpanden stijgt.

Daarnaast zal het kantooraanbod de komende jaren afnemen omdat veel bedrijfspanden worden omgebouwd tot bijvoorbeeld appartementen.

Doemscenario's 

Ondanks de grote huidige leegstand zijn de problemen op de kantorenmarkt minder groot dan veelal wordt gedacht. ''De doemscenario's die vaak worden geschetst, herkennen wij niet'', stelt Matthieu Zuidema van EIB in een toelichting.

Eerder deze week werd bekend dat het Rijk een sloop- en herstructureringsfonds gaat uitdenken om van overtollige kantoorgebouwen af te komen.

Vooral de Randstad kent momenteel veel leegstand; in Amsterdam staat zelfs 18 procent van de kantoren leeg. In de overige regio’s bedraagt de leegstand 10 tot 15 procent. In Zeeland is dit slechts 2 procent.