Het Nederlandse bedrijfsleven schrijft jaarlijks ongeveer 10 miljard euro af op niet-betaalde rekeningen. De Nederlandse Orde van Advocaten geeft een aantal tips om wanbetalers zover te krijgen dat ze toch betalen.

1. Bekijk welke rechtsvorm het bedrijf dat niet betaalt heeft. Afhankelijk daarvan kan de ondernemer een of twee personen aanspreken op de wanbetaling.

2. Houd veranderingen in het betalingsgedrag van bedrijven goed in de gaten.

3. Als oudere facturen niet worden betaald, pas dan de nieuwe leveringen tijdig aan.

4. Leg betalingsafspraken goed schriftelijk vast.

5. Stuur tijdig en regelmatig betalingsherinneringen. Wijs de wanbetaler erop dat deze eventuele rente en extra kosten verschuldigd is.

6. Regel zekerheden voor de betaling, zoals eigendomsvoorbehoud, pandrechten, een bankgarantie of vooruitbetaling.

7. Verzamel zoveel mogelijk verhaalsinformatie, zoals bankrekeningen en klanten van de onderneming. Deze komen goed van pas als er een incassobureau in de arm moet worden genomen.

8. Spreek een rente af.

9. Zorg voor goede algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

10. Regel een rechtsbijstandsverzekering die ook incassomaatregelen dekt.