AMSTERDAM - Het terugbrengen van het aantal regels en procedures voor bedrijven en burgers gaat niet goed. Ministeries besteden te veel aandacht aan onderlinge afspraken en verliezen daardoor het doel, minder regeldruk, voor ogen.

Dat blijkt uit onderzoek bij negen ministeries door het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal), dat woensdag is gepubliceerd.

Actal constateert dat veel pogingen om de regeldruk te verminderen verzanden omdat binnen ministeries te veel wordt gediscussieerd of een project al dan niet de moeite waard is.

Het rijk heeft bijvoorbeeld als ondergrens dat er vijf miljoen euro moet worden bespaard door regeldrukprojecten bij bedrijven. Veel energie gaat verloren door discussies of projecten daar wel of niet onder vallen.

Afschaffen

Actal adviseert daarom om de regeldrukdrempels af te schaffen, 'ook omdat het wegnemen van geringe regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals immers heel merkbaar kan zijn'. "Het kan toch niet zo zijn dat een ministerie een besparing van enkele miljoenen euro's als 'verwaarloosbaar' betitelt?", zegt voorzitter van Actal Jan van Hoopen.

Het adviescollege raadt daarnaast aan om bij het terugbrengen van de regels niet alleen te kijken naar de landelijke overheid, maar ook naar provincie, gemeente en de EU. "Het maakt in de beleving vrijwel niets uit waar de regeldruk vandaan komt of om wat voor soort regeldruk het gaat", schrijft Actal.