BRUSSEL - Brussel zou meer te zeggen moeten hebben over de Europese banken en de budgetten van de 17 eurolanden.

Dat staat in de voorstellen ('Towards a genuine economic and monetary union') van EU-president Herman Van Rompuy die dinsdag naar buiten kwamen. Over de voorstellen zal worden gesproken tijdens de top van regeringsleiders en staatshoofden, donderdag en vrijdag in Brussel.

In het stuk wordt benadrukt dat de plannen ''bouwstenen'' zijn en ''een werkmethode suggereren''. Het is absoluut geen definitieve blauwdruk, aldus Van Rompuy, al verwacht hij wel dat de Europese leiders in algemene zin het eens zullen worden over het pad naar een sterkere Europese economische en monetaire unie (EMU).

Verdere integratie

De vier bouwstenen hebben betrekking op verdere integratie van financieel, begrotings-, en economisch beleid. Het gaat om een verschuiving van de macht van nationale niveau's naar een meer gecentraliseerde aansturing en controle. Van Rompuy schrijft dat op het niveau van de eurozone het mogelijk moet zijn om nationale begrotingen te veranderen als landen in overtreding zijn van de Europese begrotingsregels.

José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie en ook een van de opstellers van de plannen, zei het dinsdag nog scherper. ''Voor een echte economische en monetaire unie hebben we een bankenunie en een begrotingsunie nodig en moeten we stappen zetten naar een politieke unie.'' Solide begrotingen zijn dan niet langer een optie, maar niet-onderhandelbaar, aldus Barroso.

Betrokkenheid

Volgens hem staat ''onze betrokkenheid aan het Europese project’’ op het spel. ''Een grote sprong voorwaarts’’ met verreikende hervormingen is dan volgens Barroso dan ook noodzakelijk om de Europese burgers en bedrijven de toekomst te geven die ze verdienen.

Voor sommige voorstellen, zoals verdergaand begrotingsbeleid met mogelijke euro-obligaties, zal het Europees Verdrag gewijzigd moeten worden. Voor de plannen voor meer toezicht op de banken hoeft er geen verdragswijziging plaats te vinden.

De opstellers, naast Van Rompuy en Barroso zijn dat de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi en de voorzitter van de eurogroep, Jean-Claude Juncker, werken verder aan gedetailleerde voorstellen. Deze zouden tijdens de top van december klaar moeten zijn en dan besproken moeten kunnen worden. In oktober zou al een tussenrapport klaar kunnen zijn.