LUXEMBURG - Duitsland en Bulgarije hebben hun begrotingstekort teruggedrongen tot minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De ministers van Financiën van de 27 EU-lidstaten besloten daarom vrijdag tijdens hun vergadering in Luxemburg een einde te maken aan de procedure wegens buitensporig tekort, die tegen de twee landen liep.

Door dit besluit zijn er nog 21 EU-landen, waaronder Nederland, die te maken hebben met de procedure. Zij moeten niet alleen hun tekort terugdringen tot onder de drempel van 3 procent. Ook de staatsschuld moet geleidelijk worden verminderd tot hoogstens 60 procent van het bbp.

De EU eist dat Nederland volgend jaar zijn tekort in orde heeft.