AMSTERDAM – De leegstand in de regio Midden-Nederland zorgt op termijn voor een economische kostenpost van meer dan een miljard euro.

Jaarlijks bedraagt de economische schade in het midden van het land 130 miljoen euro, stelt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van recent onderzoek.

Dat verlies wordt veroorzaakt door gederfde huurinkomsten. De marktwaarde van het leegstaande vastgoed bedraagt naar schatting 1,3 miljard euro.

De KvK wil samen met deskundigen en vastgoedpartijen oplossingen vinden voor de problemen op de vastgoedmarkt, bijvoorbeeld door meervoudig ruimtegebruik, herbestemmingen of afwaardering. Ook wil de KvK dat het sneller lonend wordt om meer geld te steken in bestaand vastgoed dan in nieuwe projecten.

Kantoorpanden

De leegstand op de kantorenmarkt in Midden-Nederland bedraagt 13 procent ofwel bijna 700.000 vierkante meter.

In vergelijking tot andere grote kantorensteden scoort Utrecht redelijk, met gemiddeld 9 procent leegstand. De gemeenten Stichtse Vecht, Nieuwegein en Veenendaal behoren echter tot de top 5 van Nederland wat betreft kantorenleegstand (meer dan 23 procent).

Winkelmarkt

Ook op de winkelmarkt wordt de leegstand steeds beter zichtbaar, schrijft de KvK. In Midden-Nederland ligt de leegstand met 7 procent onder het Nederlandse gemiddelde, maar wel boven de normaal geachte ‘frictieleegstand’ van 5 procent.

Utrecht blijft onder de frictieleegstand. In winkelcentra in Tiel, Gorinchem, Woerden en Veenendaal staat 15 procent van de winkelpanden leeg.

De leegstand van bedrijfsruimten is minder problematisch dan die van kantoorlocaties. Gemiddeld 5 procent van de bedrijfsruimten, zo’n 200.000 vierkante meter, staat leeg in het midden van het land.