DEN HAAG - De SER (Sociaal-Economische Raad) stemt van harte in met de benoeming van Wiebe Draijer als nieuwe voorzitter. Het adviesorgaan heeft dat donderdag laten weten in reactie op het voorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken om Draijer te benoemen.

Nu de SER heeft ingestemd, moet de koningin nog een koninklijk besluit tekenen. Daarna is de benoeming van Draijer een feit.

Draijer (1965) is op dit moment partner bij het adviesbureau McKinsey. Hij volgt Alexander Rinnooy Kan op, die 1 september het SER-voorzitterschap neerlegt. Hij heeft de functie zes jaar bekleed.

Vereerd

Draijer zegt ''zeer vereerd'' te zijn dat hij de SER kan gaan voorzitten, ''juist ook gezien de moeilijke economische omstandigheden''.

''De SER heeft de taak om daarvoor robuuste en gedragen oplossingen aan te reiken. Ik ben overtuigd van het grote belang van de overlegeconomie. Als voorzitter wil ik werkgevers, werknemers en kroonleden stimuleren om met nieuwe oplossingen te komen voor de uitdagingen waar wij voor staan.''

SER

De SER is het belangrijkste sociaal-economische adviesorgaan van de regering. Het bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en onafhankelijke kroonleden.