DEN HAAG - Steeds meer werklozen blijven langere tijd zonder baan.

Uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat van de mensen die in het eerste kwartaal van dit jaar werkloos waren, bijna de helft drie maanden daarvoor ook al tot die groep behoorde.

Het aantal langdurig werklozen is de afgelopen kwartalen gestaag toegenomen en is met 229.000 personen vergelijkbaar met de vorige piek van werkloosheid begin 2010. Daarnaast zijn er ook steeds meer werklozen die 3 maanden ervoor nog betaald werk hadden (116.000).

Jongeren

De overige 139.000 werklozen maakten toen nog geen deel uit van de beroepsbevolking. Vooral veel werkloze jongeren, vaak schoolverlaters of afgestudeerden, waren eind 2011 nog niet aan het werk of op zoek naar een baan.

Het afgelopen jaar is met name de groep 45- tot 65-jarigen die werkloos is gebleven, sterk toegenomen. In het eerste kwartaal waren er 102.000 45-plussers zonder betaald werk, die 3 maanden eerder ook al werkloos waren. Een jaar geleden waren dit er nog 82.000.