AMSTERDAM - De waardebepaling van een familiebedrijf vormt een groot obstakel bij de overdracht van een onderneming. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse familiebedrijven.

Nagenoeg de helft van de familiebedrijven noemt de waardering van de onderneming als belangrijkste obstakel. Circa acht op de tien vindt het bepalen van de waarde van opgebouwde goodwill een belemmering.

"Een te hoge waardering vormt een last voor de toekomstige opvolger, terwijl met een te lage waardering niet alleen de overdragende ondernemer maar ook de overige familieleden tekort worden gedaan", verklaart Ernst Groenteman, bij KPMG verantwoordelijk voor de familiebedrijvenpraktijk.

Familiebedrijven

"Bijna 90 procent vindt dat familiebedrijven als gevolg van hun langetermijnstrategie en de relatief grotere betrokkenheid van de werknemers een hogere bedrijfswaarde vertegenwoordigen", aldus Groenteman.

Ook de vaak conservatieve financieringsstructuur van familiebedrijven kan bijdragen aan een hogere waardering.

Opvolging

Aangezien de directeur-grootaandeelhouder niet altijd in staat is om de waarde van het bedrijf goed in te schatten, geeft 90 procent van bedrijven aan bij opvolging gebruik te maken van een externe adviseur.

De meeste familiebedrijven geven de voorkeur om de onderneming over te dragen aan een familielid, voornamelijk vanwege de voortzetting van de familienaam. Maar bijna 40 procent geeft aan dat opvolging binnen de familie voor continuïteitsproblemen zorgt.