DEN HAAG - De overeenkomst van Vestia met negen banken over de afkoop van bijna de hele derivatenportefeuille van deze woningcorporatie is een 'noodzakelijke stap om erger te voorkomen'.

Wel verslechtert de financiële positie van alle Nederlandse corporaties. Dat schrijft minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer.

De portefeuille van Vestia was veel te groot en ook 'naar aard niet passend' voor een corporatie, aldus de bewindsvrouw. 

''Daardoor was er zelfs een risico van faillissement. Die risico’s zijn door deze overeenkomst weggenomen, maar tegen een hoge prijs van circa 2 miljard euro verlies aan maatschappelijk gebonden vermogen dat bestemd is voor de volkshuisvesting'', schrijft Spies.

Spies maakte ook bekend dat de negatieve waarde van Vestia's derivatenportefeuille op het dieptepunt ongeveer 3 miljard euro bedroeg.

Zie ook: Vestia en banken sluiten deal

Nu kan Vestia de noodzakelijke stappen zetten op weg naar herstel, meldt ze. ''Dat wordt een langdurig saneringstraject, waarvoor de corporatiesector nog jaren extra lasten zal moeten dragen.''

Landelijk wordt gesproken met de koepelorganisatie Aedes over de mogelijkheden van andere corporaties om Vestia te helpen de noodzakelijke investeringsopgaven toch te realiseren.

Verkoop

Het aandeel in het verlies dat Vestia voor haar rekening neemt, bedraagt volgens Spies ongeveer 1,3 miljard euro, hetgeen moet worden goedgemaakt door onder meer de verkoop van 15.000 woningen in 10 jaar.

Daarbij kan grootschalige verkoop aan andere corporaties helpen om ook weer enige investeringsmogelijkheden te krijgen en een sanering op de lopende exploitatie te voorkomen, is haar indruk.

Feitenonderzoek

Vestia heeft opdracht gegeven tot een feitenonderzoek naar de totstandkoming van de derivatenportefeuille. Naar verwachting zal dit onderzoek nog deze maand worden afgerond.

Ook loopt er een onderzoek naar de zeer omstreden pensioenregeling van een voormalige bestuurder en naar bepaalde transacties. Daarbij is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar onder anderen een voormalige financiële topman van Vestia.