BRUSSEL - Europa lijkt Griekenland iets tegemoet te willen komen als het gaat om de opgelegde hervormingen en bezuinigingen in ruil voor financiële steun. 

Dinsdag zei voorzitter Jean-Claude Juncker van de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden, de zogeheten eurogroep, dat erover kan worden gepraat.

Een hoge EU-diplomaat zei dat het een desillusie van Europa is om te denken dat het niet nodig is om met de Grieken te heronderhandelen. De Europese Commissie houdt echter vast aan een hard 'nee'.

De uitspraken komen op het moment dat in Athene formatiegesprekken lopen en donderdag de eurogroep bijeenkomt voor overleg in Luxemburg. Dit jaar werd Griekenland een tweede steunpakket van 130 miljard euro toegezegd.

Daaraan gekoppeld zijn strenge bezuinigings- en hervormingsmaatregelen. Zo moet Griekenland het begrotingstekort fors gaan terugdringen.

Tijdspad

Juncker zei dinsdag voor de Oostenrijkse radio dat het wellicht mogelijk is om te praten over het tijdspad waarbinnen Griekenland moet voldoen aan alle voorwaarden. Maar hij waarschuwde dat het ondenkbaar is om substantiële veranderingen in het programma aan te brengen.

Een hoge EU-diplomaat wees erop dat de economische omstandigheden in Griekenland en daarbuiten veranderd zijn. Bovendien heeft de Griekse gang naar de stembus ervoor gezorgd dat het hervormingsprogramma niet meer op schema loopt.

Hij acht het daarom ook niet meer dan logisch dat er opnieuw met de Grieken wordt onderhandeld. Hij verwacht dit echter niet binnen enkele weken tijd, maar later deze zomer.

Trojka

Of Athene coulantie krijgt, zal afhangen van de experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, de zogeheten trojka.

Die zal zodra er een nieuwe Griekse regering is, naar Griekenland afreizen om te praten over de stand van zaken en de plannen van de regering. De evaluatie van de trojka zal de basis vormen voor een eventuele wijziging in de intentieverklaring eerder dit jaar tussen Athene en zijn geldschieters.

De Jager

Nederland is fel gekant tegen aanpassing van de afspraken en lijkt daarmee in Europa een harde lijn in te nemen. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) is wel bereid te praten, als blijkt dat een doelstelling op een andere, slimmere manier dan afgesproken bereikt kan worden.

Maar wat Den Haag betreft worden de gemaakte afspraken nagekomen. Nederland lijkt er ook geen voorstander van Athene meer tijd te geven om de doelstellingen te halen, aangezien meer tijd ook meer geld betekent.