DEN HAAG - Wiebe Draijer wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Het ministerie van Sociale Zaken heeft dat dinsdag laten weten, kort nadat de benoeming was uitgelekt.

Draijer (46) volgt Alexander Rinnooy Kan op, die per 1 september vertrekt als SER-voorzitter. Draijer is nu nog partner bij adviesbureau McKinsey.

Het kabinet is afgelopen vrijdag op voorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken akkoord gegaan met de voordracht van Draijer. Als de SER positief adviseert, kan hij officieel worden benoemd.

Kamp noemt Draijer ''een man met bijzondere kwaliteiten, die de SER nieuwe impulsen kan geven''. ''Ik ben blij dat hij met zijn achtergrond in het bedrijfsleven de ambitie heeft zich in te zetten voor de publieke zaak.''

Impasse doorbreken

Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij met de benoeming Draijer. Ook voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV toont zich ingenomen.

Wientjes hoopt dat Draijer erin slaagt ''de impasse in de overlegeconomie te doorbreken'' en dat de SER onder zijn leiding bijdraagt aan het oplossen van de sociaaleconomische problemen in Nederland.

Wientjes wijst op de brede maatschappelijke ervaring van Draijer op het gebied van onderwijs, innovatie, ondernemerschap en versterking van concurrentiekracht. Ook Jongerius noemt Draijer''een man van innovatie''. ''En dat lijkt me een goede eigenschap voor een voorzitter die de sociale partners en kroonleden in een tijd als deze naar oplossingen voor grote vraagstukken moet gaan leiden'', aldus de scheidend FNV-voorzitter.

Jongerius kent Draijer persoonlijk als de man achter het online platform 21minuten.nl. Ze noemt hem ''iemand die het leuk vindt om mensen en ideeën aan elkaar te knopen''.

Delft

Wiebe Draijer is geboren in 1965. Hij studeerde werktuigbouwkunde in Delft. In 1990 werd hij fellow bij McKinsey en in 2003 directeur. Draijer was lid van het Innovatieplatform van overheid en deskundigen, dat innovatie en ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren.

Hij is ook mede-initiatiefnemer van het onlinediscussie- en actieplatform De Nationale Dialoog, dat van start ging onder de naam 21minuten.nl. Met Rinnooy Kan werkte hij al samen in het Netwerk Onderwijs innovatie.

Draijer was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie op zijn benoeming.

Rinnooy Kan is sinds 2006 voorzitter van de SER. Hij vertrekt per 1 september. Hij typeerde zichzelf ooit als ''snurkend lid'' van D66. Volgens een ingewijde is ook Draijer lid van D66.

De SER is het belangrijkste sociaaleconomische adviesorgaan van de regering. Het bestaat uit werkgevers, vakbonden en onafhankelijke kroonleden.