DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) is tevreden dat de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) bevestigen dat het begrotingsakkoord voldoet aan de Europese regels die volgend jaar een maximaal begrotingstekort van 3 procent voorschrijven.

Maar hij benadrukte donderdag dat niet de Europese regels maar juist het belang van Nederland centraal staat bij de maatregelen uit het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

''We doen dit om de economie te versterken, de overheidsfinanciën te verbeteren en het vertrouwen van de financiële markten te behouden.''

De Jager is niet verrast dat het CPB rekening houdt met een iets lagere economische groei. De effecten van het begrotingsakkoord, met daarin onder meer lastenverzwaringen, zijn in zijn ogen beperkt.

''De groei valt weliswaar iets terug, maar tegelijkertijd becijfert het planbureau voor 2013 nog altijd een groei van 0,75 procent en voor de periode 2013-2017 een groei van gemiddeld 1,5 procent per jaar. Van kapotbezuinigen is dus geen sprake.''