DEN HAAG - Het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten over de overheidsfinanciën van volgend jaar brengt het begrotingstekort binnen de Europees toegestane regels.

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) komt het tekort in 2013 uit op 2,9 procent, terwijl 3 procent het maximum is.

De jaren erna is er slechts sprake van een beperkte verbetering, aldus het CPB. Het planbureau voorspelt voor 2017, het einde van de komende kabinetsperiode, een tekort van 2,6 procent.

De economische groei is in Nederland lager dan in veel andere landen na eerdere financiële crises.

De gegevens zijn afkomstig van CPB. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

In 2017 ligt de staatsschuld op ruim 74 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt vooral door de achterblijvende binnenlandse bestedingen, die gedrukt worden door de daling van de huizenprijzen, de problemen bij de pensioenfondsen en de gevolgen van het begrotingstekort, aldus het CPB.

Het voorzichtige herstel van de economie na 2012 gaat gepaard met een matige groei van de werkgelegenheid van 0,25 procent per jaar in de periode tot 2017.

De werkloosheid piekt in 2014 op 6,25 procent, en is in 2017 weer afgenomen tot 470.000 mensen (5,25 procent van de beroepsbevolking), dat ook voor dit jaar wordt verwacht.

Begrotingsevenwicht

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob laat weten dat de CPB-doorrekening aantoont dat de eerste stappen naar begrotingsevenwicht zijn gezet. "We kunnen ons echter nu geen verdere stilstand permitteren", voegt hij daaraan toe.

Wouter Koolmees (D66) is ook tevreden: "Vandaag blijkt dat de zwartkijkers slechts onruststokers zijn geweest."

Ook hij verwijst naar volgende stappen, voor de economie na 2013: "We moeten de economie weer laten groeien door te hervormen en te investeren in kennis en onderwijs. Laten we de Duitsers economisch wel verslaan de komende jaren."

VVD

VVD-Kamerlid Mark Harbers hamert met name op degelijke overheidsfinanciën: "De 3 procent wordt gehaald, daar deden we het voor. Over wat er de jaren erna moet gebeuren, gaan de verkiezingen op 12 september."

Sybrand van Haersma Buma (CDA) wil niet te vroeg juichen. "Een tekort van 2,9 procent is nog steeds hoog. We moeten er voor zorgen dat mensen werk hebben, de lasten voor gezinnen lichter worden en schulden worden afgebouwd."

GroenLinks

Ook GroenLinks is voorzichtig. Fractievoorzitter Jolande Sap: "Het is duidelijk dat er nog een zware bezuinigingsronde aankomt. Dat moeten we op een slimme manier doen, bijvoorbeeld door vergroening van de economie en de hypotheekrenteaftrek in stapjes voor iedereen af te schaffen."

Sap geeft toe dat ze had verwacht dat het tekort misschien niet onder de 3 procent zou uitkomen: "Dus wat dat betreft vallen de economische gevolgen mee."

De PvdA, die niet deelnam aan het begrotingsakkoord, ziet dat de bezuinigingen de problemen alleen maar erger maken. Diederik Samsom: "Nog eens 100.000 mensen zullen hun baan verliezen. Nederland moet een andere weg inslaan waarmee de groei wordt aangejaagd en de rekening van de crisis eerlijk wordt verdeeld."