Wanneer ben je eigenlijk ondernemer? De meest gangbare definitie van een ondernemer is ‘iemand die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent’.

Door Marianne Sturman

Synoniemen zijn zakenman of –vrouw en entrepreneur. Mijn kapper is dus een ondernemer, net zoals mijn oude buurman die een eigen bedrijf op het gebied van software runt. Maar hoe zit het eigenlijk met zzp’ers? Zijn dat ook ondernemers?

De naam van het beestje doet er eigenlijk nauwelijks toe. Toch speelt deze vraag in mijn gedachten na het horen over een ondernemersprijs uitgeloofd door een bank en de vraag van een zzp’er of hij hieraan mee zou kunnen doen.

Maatschappelijke impact

Ondernemerschap is wat mij betreft grotendeels geënt op de drive en het ambitieniveau gekoppeld aan het creëren van nieuwe economische waarde. Veel zzp’ers hebben zich als hoofddoel gesteld zelf of met de hulp van een bemiddelingsbureau opdrachten binnen te halen om zo voldoende inkomsten te genereren.

Als ik kijk naar mijn criteria, dan is dit type zzp’er geen ondernemer. Immers, de maatschappelijke impact is vergelijkbaar met de wijze waarop iemand in loondienst zijn inkomen verwerft.

Hij zal daarbij ook eerder een vast contract accepteren als dat op zijn pad komt. In dit geval is er dus weinig verschil met een flexkracht die zich via een uitzendbureau of payrollingbedrijf laat verlonen. Of te wel, deze werkvorm is gemaximeerd op het aantal uren dat de zzp'er wil werken en op werkzaamheden die er ook zouden zijn geweest was als hij het project niet had gekregen. Dan was het werk aan een ander vergeven.

Economische waarde

Een zzp'er is wat mij betreft wel een ‘echte’ ondernemer als hij werk creëert. Ofwel door banen te scheppen ofwel door een onderneming te starten die er anders niet was geweest.

Zo is iemand die een webshop opstart, zonder daarbij personeel in dienst te nemen een ondernemer. Want, deze persoon is kennelijk in staat producten of diensten te verkopen die zonder zijn toedoen anders niet waren verkocht. Hij creëert dus nieuwe economische waarde.

En zijn er ook ondernemers die als zzp'er starten, vervolgens dusdanig groeien dat ze zelf personeel in dienst nemen. Mogelijk dat de scheidslijn ook wel te maken valt met het al dan niet hebben van een businessplan.

Arbeidspotentieel

Maar zoals ik hierboven al aangaf, what’s in a name? Uiteindelijk gaat het er primair om dat iemand die zich op de arbeidsmarkt begeeft zijn arbeidspotentieel optimaal benut, streeft naar financiële onafhankelijkheid en er voldoening uithaalt. Dat niet iedereen zich daarbij ondernemer ‘mag’ noemen of kan deelnemen aan ondernemersprijzen is een minor detail.

Marianne Sturman is eigenaar van Moneypenny en Cloudworkers, uitzendorganisaties gebaseerd op Het Nieuwe Werken. Cloudworkers werkt met studenten met nauwelijks tot geen relevante werkervaring en Moneypenny uitsluitend met ervaren professionals.