DEN HAAG - Opnieuw zijn twee woningcorporaties onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om Wooninvest uit Leidschendam-Voorburg en Portaal uit Baarn, schreef minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het ministerie lopen beide instellingen door de dalende rente ''liquiditeitsrisico's''. Wooninvest en Portaal komen onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Beide corporaties zakten eerder voor een stresstest van het CFV.

Onderzoek van het CFV wijst verder uit dat er grote verschillen bestaan tussen corporaties als het gaat om het gebruik van derivaten (ingewikkelde beleggingsproducten) en de genomen risico's.

Dit jaar kwamen al twee corporaties in opspraak en onder verscherpt toezicht door financieel wanbeheer; Vestia uit Rotterdam en Laurentius uit Breda.

Derivaten

Rentederivaten, waarmee een bedrijf de rente die het betaalt kan vastpinnen, zijn een van de oorzaken van de financiële turbulentie waarin een aantal corporaties zich momenteel bevindt. Eind vorig jaar hadden 162 van de 400 woningcorporaties in Nederland voor 17,9 miljard aan dit soort derivaten in de boeken staan, zo bleek eind vorige maand uit een onderzoek van het CFV.

Doordat de corporaties derivaten vaak voor langere tijd afsluiten zijn zij "zeer gevoelig" voor schommelingen in de rentemarkt, aldus de toezichthouder. Als de rente sterk daalt moet er namelijk onderpand bijgestort worden.

Winst

Het CFV ontraadt vanaf nu het gebruik van gestructureerde derivaten, die meestal niet gericht zijn op rente-afdekking, maar vooral bedoeld zijn om winst te maken op basis van de vastgoedvoorraad van de corporatie.

Uit het onderzoek van de toezichthouder bleek dat veel corporaties niet zelfstandig in staat zijn om de marktwaarde van gestructureerde derivaten te berekenen.

Corporaties moeten in het vervolg nadrukkelijker rekening houden met een 'renteschok' van 100 tot 200 basispunten. Ook moeten contracten niet meer zo worden opgesteld dat een ingreep van de overheid kan leiden tot het opzeggen van het contract door een bank. Daarbij kan de bank direct de derivatencontracten opeisen tegen de dan geldende marktwaarde, met mogelijk forse schade voor de corporatie.