DEN HAAG - Er zit al geen vet meer de botten en de voorgenomen accijnsverhoging op tabak wordt de nekslag voor minimaal tientallen maar misschien ook wel honderden tabakswinkeliers.

Gerard de Vries (brancheverenging NSO) is des duivels over de aangekondigde maatregel die 'tabakstoerisme' stimuleert.

De brancheverenigingen NSO, BETA (tankstations) en Bovag luiden de noodklok en houden maandagavond In Hengelo, Venlo en Bergen op Zoom actiebijeenkomsten.

De sector is gewend aan overheidsbemoeienis maar stelt dat het nu wel wat minder kan: 371 miljoen euro uit accijnsverhoging en nog eens 78 miljoen euro door de btw-verhoging per oktober van 19 naar 21 procent, vinden ze contraproductief.

Maximum

180 miljoen euro is het maximum dat de branche kan lijden, meent Jan Willen Burgering, directeur NSO. Doordat mensen elders hun rokertjes gaan halen en bedrijven failliet gaan, haalt de overheid de ingeboekte 371 miljoen niet binnen, stelt hij. ''In 2004 is op dezelfde wijze geprobeerd 400 miljoen euro te innen, maar ook dat lukte niet.''

Het kan ook eerlijker, vindt hij. De accijnsverhoging op tabak moet de schatkist 371 miljoen euro opleveren; ruim de helft van de 625 miljoen euro die politiek Den Haag via hogere accijnzen heeft ingeboekt. Het meest verkochte pakje sigaretten kost nu 5,40 euro, door de plannen wordt dat 5,90 euro.

Voor een pakje shag wordt nu 6 euro afgerekend, maar dat loopt op naar 6,85 euro. Vooral in de grensstreek zullen de bedrijven voelen dat de prijs voor tabak en benzine in België en Duitsland lager ligt. Bij 1500 verkooppunten aan de grens werken nu 10.000 mensen.

Postkantoor

Maar ook de klanten zullen het merken, want in menig buurt nam de tabakswinkel de taak over van bijvoorbeeld een verdwenen postkantoor.

Burgering: ''De winkels hebben een functie in de buurt. Als dit doorgaat, kunnen wijkbewoners ook niet meer op hun vertrouwde adres terecht om hun ov-chipkaart op te laden, krantje of lot te kopen.'' Pomphouders en tabakswinkeliers vragen de komende tijd aandacht voor hun verhaal bij hun gemeentebestuur en Den Haag.