AMSTERDAM - Bijna tachtig procent van de werknemers die te maken kregen met verzuimbedrijf Verzuimreductie oordeelt negatief over de werkwijze van het commerciële arbobedrijf.

Dat meldt FNV Bondgenoten maandag naar aanleiding van een enquête van de bond waarop bijna vijftienhonderd werknemers reageerden. De vakbond wil dat de medische gegevens over de werknemers worden vernietigd.

Het grootste deel van de ontevreden werknemers, 72 procent, gaf aan zich onder druk gezet te voelen door medewerkers van Verzuimreductie om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Er zou onder meer gedreigd worden ziekengeld in te houden. Zieke werknemers kregen in meer dan de helft van de gevallen te weinig informatie over hun rechten en plichten en de rol van de arbodienst.

Casemanagers

Het verzuimbedrijf zet casemanagers in die volgens de FNV ongeoorloofd het gebied van de bedrijfsarts betraden. Uit de enquête bleek dat bijna de helft van deze casemanagers de Wet bescherming persoonsgegevens overtrad. Zo werden vragen gesteld over de aard van de ziekte en werd deze medische informatie doorgespeeld aan werkgevers.

FNV Bondgenoten roept nu alle bedrijven die Verzuimreductie in de arm hebben genomen op de medische informatie van werknemers te vernietigen. Ook zou de Inspectie SZW meer middelen ter beschikking moeten krijgen om overtreders van de Wet bescherming persoonsgegevens te kunnen controleren en bestraffen, vindt de bond.

Het arbobedrijf Verzuimreductie kwam in maart in opspraak door een uitzending van Zembla. Kort daarop vertrok de directie en werden Kamervragen gesteld over de werkwijze van het verzuimbedrijf.

Naar aanleiding van intern onderzoek nam Verzuimreductie in april zelf maatregelen om de casemanagers beter te trainen en zorgvuldiger om te gaan met persoonlijke gegevens.