AMSTERDAM – Managers die leiding geven bij bedrijven die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd, hebben hun taak niet altijd meteen in de vingers. 

Dat blijkt uit rondetafelgesprekken die werkgeversvereniging AWVN hield met managers uit haar achterban. De deelnemende bedrijven vormden een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij al deze bedrijven was Het Nieuwe Werken (HNW) ingevoerd.

Managers zijn gewend aan een sturende manier van leidinggeven en structuur in het werkoverleg. Maar met HNW hebben werknemers veel meer vrijheid, in waar ze werken en wanneer ze dat doen. “Daardoor zijn lijnmanagers gedwongen informeler en minder controlerend met de betreffende medewerkers om te gaan”, aldus de AWVN.

Gewenning

Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop medewerkers en managers met elkaar communiceren. Het aantal contacten is groter, maar duurt minder lang. En in plaats van rechtstreeks contact, gaat het gesprek in HNW meestal per mail, telefoon of chatbox.

En dit “vraagt veel gewenning van managers.” Managers zijn ook minder bezig met hoe het werk gebeurt, belangrijker is óf het werk afkomt.

Toch zijn managers over het algemeen tevreden. De klantgerichtheid blijkt omhoog te gaan, kennisoverdracht verloopt spontaner en diepgaander, en het werken wordt doelgerichter.

AWVN merkt dat bedrijven tot voor HNW vooral invoerden om als werkgever aantrekkelijk te zijn voor medewerkers. Maar de laatste tijd blijkt een verhoging van de arbeidsproductiviteit steeds vaker reden om HNW in te voeren.