AMSTERDAM - Het CBR heeft vorig jaar afgesloten met een winst van 1,6 miljoen euro. 

Afspraken over de loonontwikkeling van medewerkers en een nieuw pensioenakkoord droegen met name bij aan deze positieve jaarafsluiting, schrijft het bureau in zijn onlangs verschenen jaarverslag.

De opbrengsten stegen vorig jaar met ruim zes procent, van 102,2 miljoen euro in 2010 naar 108,8 miljoen euro in 2011. De kostenstijging die daar tegenover stond was met bijna een procent veel geringer.

Zowel het aantal theorie- als praktijkexamens voor de auto, motor en bromfiets steeg in het afgelopen jaar. Met zeshonderdduizend theorie-examens waren dat er vijftienduizend meer dan het jaar ervoor.

Meer mensen zakten vanwege extra fraudemaatregelen die het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid trof. Ook het aantal praktijkexamens steeg vorig jaar, met name doordat veel mensen eind 2010 niet konden afrijden vanwege het extreme winterweer en hun examen pas in 2011 konden afleggen.

Alcohol

Ook werden eind 2011 twee nieuwe regelingen ingevoerd. Het alcoholslotprogramma voor zware alcoholovertreders en de '2todrive'-proef waarbij jonge automobilisten onder begeleiding mogen rijden. Om de stroom van deze laatste groep jonge bestuurders aan te kunnen, startte het CBR vorig jaar met het opleiden van extra examinatoren.

Voor het CBR bleek 2010 een rampjaar. Het winterweer zorgde voor een daling in het aantal praktijkexamens waardoor het jaar afgesloten werd met een verlies van ruim vier miljoen euro.