AMSTERDAM – Ondernemingen bereiden zich nauwelijks strategisch voor op de komende grondstoffenschaarste, zo blijkt woensdag uit Europees onderzoek van KPMG.

Een meerderheid van de bedrijven onderkent de relevantie van grondstoffenschaarste. Zes op de tien ondernemingen verwachten dat schaarste binnen nu en vijf jaar een risico gaat vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Ondertussen is slechts 20 procent bezig met het opstellen van een strategie om de bevoorrading van noodzakelijke grondstoffen zeker te stellen.

Concurrentievoordeel

Zes procent van de ondernemingen denkt achter te lopen op de concurrentie als het op grondstoffen aankomt. Dat betekent volgens de accountantsorganisatie dat het zeker stellen van grondstoffen nog onvoldoende als concurrentievoordeel wordt gezien.

“Om niet afhankelijk te blijven van de steeds schaarser wordende grondstoffen, zullen bedrijven veel meer aandacht moeten gaan besteden aan innovatie”, aldus KPMG.

Met behulp van innovatie kunnen ondernemingen efficiënter omgaan met schaarse grondstoffen. Bovendien kunnen ze hier vervanging voor zoeken en daarnaast recycling stimuleren.