AMSTERDAM - De Erasmus Universiteit start in september als eerste universiteit in Nederland met een onderwijsprogramma voor ondernemende studenten.

Het speciaal op ondernemers afgestemde studieprogramma, voluit Students Entrepreneurs Excellence Programme (STEEP) genaamd, moet voorkomen dat ondernemers dropouts worden. 

Drie dropouts zijn nu juist stuwende krachten achter het programma: Pieter Zwart (35) van CoolBlue, Bernd Damme (22) van Cravatta Pelliano en Danny Mekic’ van NewTeam (25) stopten allemaal met hun studie om zich op hun bedrijf te storten.

Uitdaging

Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen spoorde Bernd Damme en zijn stichting Sagamores in 2010 aan om een academische partner te vinden voor hun werk ter bevordering van jong ondernemerschap. De uitdaging bleek de gebrekkige flexibiliteit in de bestaande onderwijsprogramma's.

“Het is tijd dat studenten zelf een bedrijf starten, in plaats van alleen maar bedrijven te bestuderen”, zegt Zwart. De drie jonge ondernemers zouden graag hun studie hebben afgemaakt, maar liepen aan tegen rigide tentameneisen en dichtgetimmerde studieprogamma's.

"Veel dropouts hebben het gevoel dat ze het kunnen redden met enkel ondernemerslust, vertelt Projectmanager Adriaan Buyserd van STEEP. "Maar terugkijkend hadden ze hun studie liever afgemaakt."

Topsport

Buyserd vergelijkt het studieprogramma met de topsportersregeling. "Als hockeyer wil je ook drie weken op trainingskamp kunnen gaan", aldus Buyserd. Een universitaire opleiding is volgens hem niet zozeer nodig voor je cv, maar voor de ontwikkeling van je denkkader. "Zodat je betere beslissingen kan maken."

"Bepaalde groepen mensen moet je als maatschappij en als universiteit iets meer flexibiliteit kunnen bieden", zegt Buyserd, "bijvoorbeeld op het gebied van tentamens en aanwezigheidsplicht."

Inhoudelijk krijgen de ondernemende studenten echter geen uitzonderingspositie; de studie-eisen zijn verder gelijk aan die van de andere studenten op de faculteiten Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management. 

Als het project op de Erasmus slaagt, kan het op meerdere universiteiten en hogescholen navolging krijgen.

Een dropout kan hoe dan ook een succesvolle ondernemer worden, beaamt Buyserd tot besluit. Mark Zuckerberg (Facebook) en wijlen Steve Jobs (Apple) zijn niet de minste voorbeelden.