AMSTERDAM – Nederlandse bestuurders van familiebedrijven worstelen met hun rol, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van PwC. De bedrijfscultuur is sterk verbonden met familiewaarden.

Bestuurders van familiebedrijven worden geconfronteerd met de keuze tussen vernieuwing en het vasthouden aan familietradities. Ook worden bedrijfseconomische beslissingen soms bemoeilijkt door loyaliteit naar het personeel toe.

“Veel bestuurders voelen zich gegijzeld door decennia oude tradities en onuitgesproken verwachtingen”, zegt Olof Bik van PwC. “Als je het bij belangrijke keuzemomenten nog moet gaan hebben over zeggenschap en hoe de familie wil omgaan met medewerkers en governance, familievermogen of vruchtgebruik, ben je simpelweg te laat.”

Babyboombestuurders

De komende tijd krijgen familiebedrijven te maken met een generatiewisseling. Babyboombestuurders zullen hun bedrijf massaal overdragen.

Volgens de accountantsorganisatie moeten ondernemingen de regie over familiewaarden nemen en hierover in gesprek gaan.

Ook raadt PwC aan de kernwaarden te verankeren in de aansturing van het familiebedrijf met behulp van bijvoorbeeld een governance-reglement en een opvolgingsplanning.