LUXEMBURG - De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in april flink gedaald, zowel op maand- als op jaarbasis. Dat bleek dinsdag uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat.

Ten opzichte van maart daalden de verkopen met 1 procent, terwijl er in maart nog 0,3 procent meer verkocht werd dan in februari. Economen rekenden in doorsnee op een afname van 0,1 procent in april.

In vergelijking met april 2011 verkochten detailhandelaren 2,5 procent minder na een daling op jaarbasis van 0,2 procent in maart. Economen gingen uit van een afname met 1,1 procent in april.

Uit de cijfers blijkt dat consumenten niet bij machte zijn om de economie een impuls te geven. De eurozone telt ruim 17 miljoen werklozen, terwijl de lonen in een aantal landen bevroren zijn.

Voeding

De uitgaven aan voedingsmiddelen, drank en tabak namen in april met 0,3 procent toe op maandbasis maar de bestedingen in alle andere categorieën daalden met 1,4 procent.

Ondanks aanzienlijke dalingen in België (min 1,2 procent) en Frankrijk (min 1,5 procent) op maandbasis werd de kloof tussen Noord-Europese landen en de met schulden overladen Zuid-Europese landen dieper. Zo daalden de verkopen in Spanje met 2,4 procent en in Portugal met 2,1 procent. Cijfers over Griekenland en Italië waren niet voorhanden.

Duitsland was het enige euroland waarin de verkopen stegen, met 0,6 procent ten opzichte van maart. Eurostat beschikte niet over de verkoopcijfers in Nederland.