AMSTERDAM – Deense hypotheken hebben lage rentes en ruime mogelijkheden voor vervroegde aflossing.

Dit zijn twee voordelen van het Deense hypotheekmodel, waarvan de Nederlandsche Bank vrijdag een analyse publiceerde.

De Nederlandse hypotheekmarkt moet op de schop. De Europese ‘begrotingstsaar’ Olli Rehn tikte Nederland deze week nog op de vingers over het Nederlandse stelsel.

De Nederlandsche Bank keek hoe de Denen hun hypotheekmarkt hebben ingericht, een markt die te boek staat solide.

Standaardisatie

Deense huizenkopers profiteren van een grote mate van standaardisatie van hypotheekcontracten. Die zorgt er voor dat ze makkelijker te vergelijken zijn, waardoor banken meer moeten concurreren op prijs. “Het enige verschil is de te betalen rente op de lening”, schrijft de Nederlandsche Bank.

Dit effect wordt versterkt doordat het aantal soorten hypotheken in Denemarken klein is. Er zijn nu slechts twee varianten: de annuïtaire en een aflossingsvrije hypotheek. Maar de aflossingsvrije hypotheek wordt momenteel uitgefaseerd.

Vervroegde aflossing

Een tweede regeling die de Deense hypotheekmarkt aantrekkelijk maakt voor consumenten, is de flexibele mogelijkheid om tegen betaling van een éénmalige premie van ongeveer 1 procent de hypotheekschuld vervroegd af te lossen. “Dit resulteert in een lagere hypotheekschuld en verkleint het risico van een restschuld”, aldus de DNB.

Obligaties

Maar de Deense hypotheekmarkt is niet alleen voor consumenten interessant. Ook de financiële sector kan er wat van leren. Onder het ‘traditionele’ model verstrekken Deense banken 30-jaars annuïteitenhypotheken aan huiseigenaren, waarvoor zij geld aantrekken door een gelijktijdige uitgifte van obligaties.

Deze obligaties hebben dezelfde looptijd, rentevaste periode en aflossingsstructuur als de onderliggende hypotheken. Omdat de looptijden van de obligatie en de hypotheek gelijk zijn, is bij de uitgifte van de hypotheek geen sprake van looptijdtransformatie. De grote winst hiervan is dat banken niet afhankelijk worden van kortlopende marktfinanciering en daardoor geen herfinancieringrisico lopen.

Geërodeerd

Maar dit traditionele model is de afgelopen jaren enigszins geërodeerd, constateert DNB. Banken kopen nu namelijk vaak zelf hun eigen obligaties op, waarvoor ze geld moeten vinden op de markt voor kortlopende leningen.

De Nederlandsche Bank vindt dat het traditionele Deense financieringsmodel “interessant”, omdat het leidt tot minder risico bij banken en daarmee tot een stabieler financieel stelsel. Maar in de huidige Deense geërodeerde praktijk zijn deze potentiële voordelen voor het stelsel  verloren gegaan.