AMSTERDAM – Ondernemers lopen een risico als het gaat om hun merknaam. Een meerderheid van de ondernemers heeft een merknaam en logo, maar heeft deze niet goed beschermd.

Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Ruim 60 procent van de ondernemers gebruikt een merknaam om zijn of haar diensten aan te bieden. Hiervan heeft maar een kwart deze ook beschermd.

Ook het logo van bedrijven is vaak niet goed beschermd. Ongeveer 80 procent gebruikt een logo, maar ook daarvan is maar een kwart beschermd.

Ongeveer 10 procent van de ondernemers heeft conflicten gehad over het gebruik van een merk. Dit valt nog mee in verhouding tot het aantal bedrijven dat het merk niet registreert, zo verklaart Paul Wolbers, productmanager wet- en regelgeving bij de KvK, tegenover NUzakelijk.nl.

Aantal conflicten

In het geval dat er een probleemontstaat kan een bedrijf een sommatie versturen naar het concern dat merkinbreuk pleegt. Meestal wordt daar gehoor aan gegeven en is de zaak af.

Als een bedrijf zelf een merkrecht heeft geschonden ontstaan de kosten vooral uit de voorgaande investeringen die een ondernemer eerder heeft gedaan. “Alles van kaartjes tot de bedrijfsauto’s moet worden veranderd.”

Schadevergoeding

Als een bedrijf moedwillig merkinbreuk pleegt kan er zelfs een schadevergoeding worden geëist. “Bijvoorbeeld sommige supermarkten die producten exact kopiëren”, zo legt Wolbers uit.

Hij verbaast zich vooral over het feit dat veel ondernemers het risico lopen merkinbreuk te plegen. “Feitelijk zijn de kosten voor het inschrijven van een merk niet zo hoog. Voor ongeveer 250 euro per merk heb je 10 jaar bescherming.”

Veel ondernemers controleren bij het handelsregister van de KvK of op Google of een bepaalde naam al bezet is. De Kamer van Koophandel benadrukt dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom het enige juist merkenregister heeft.