AMSTERDAM – Ieder jaar wordt door bedrijven en overheden wereldwijd zo’n 4300 miljard euro verspild door niet goed lopende IT-projecten, opent het recent verschenen boek ‘Hoe IT-projecten slagen en falen’. Vier vragen aan de auteur Carolien Schönfeld.

Waarom dit boek?

"Mislukte IT-projecten kosten vreselijk veel geld en energie en er worden veel mensen teleurgesteld. Alle boeken die hierover geschreven worden, gaan over nogal technische en formele maatregelen die je kunt nemen om mislukkingen tegen te gaan. Maar dat is bij lange na niet genoeg."

"Het misgaan van IT-projecten - en trouwens ook van andere projecten - is een subtiel afglijden, wat je alleen maar kunt voorkomen door de vinger aan de pols te houden en door heel kritisch te zijn. Met dit boek wil ik van mensen die ermee te maken krijgen gewaarschuwde mensen maken."

Wat zijn andere belangrijke oorzaken van het falen van IT-projecten binnen bedrijven en overheden?

"Een te grote ambitie aan het begin van het project, bij het formuleren van de doelstellingen. Ook slecht opdrachtgeverschap, een te blind vertrouwen in nieuwe technologie en de onvolwassenheid van de markt. Aan die laatste factor is niet zoveel te doen, maar wel aan de andere."

"ICT’ers willen graag zoveel mogelijk automatiseren en de nieuwste technologie gebruiken, terwijl die ambitie lang niet altijd verstandig is. Denk maar aan het drama met de OV-chipkaart. Wat betreft het opdrachtgeverschap realiseren de hoogste managers van bedrijven zich nog te weinig dat zij de eindverantwoordelijken zijn en dat zij dus zélf de projecten moeten bewaken. Vaak wordt een en ander aan de ICT-medewerkers overgelaten; hoewel die erg kundig zijn, zijn zij niet degenen die uiteindelijk de afwegingen moeten maken over het nemen van risico’s."

De overheid staat bekend als minkukel op het vlak van IT-projecten. Klopt dat beeld?

"Natuurlijk zijn er belangrijke cultuurverschillen tussen overheid en bedrijfsleven - hoewel ik denk dat iedereen die bij een groot bedrijf heeft gewerkt, kan bevestigen dat die net zo bureaucratisch kunnen zijn. Die beeldvorming wordt vooral beïnvloed doordat de overheid volledige openheid van zaken moet geven in tegenstelling tot het bedrijfsleven. Ook komt het door de enorme schaalgrootte en diversiteit van processen. Ten slotte bedient de overheid zeer kritische klanten, die zich als burger ook ‘mede-eigenaar’ voelen van de overheid."

Zie ook: 'Bedrijven huren zichzelf in voor ICT-projecten'

Wat verwacht je van de toekomstige slagingskansen van IT-projecten?

"In de toekomst zal het beter gaan; vanzelf zal men de technologie en de noodzakelijke organisatie daaromheen beter onder de knie krijgen. Maar we moeten niet te snel verbeteringen verwachten. Waar nog hard aan gewerkt moet worden, is dat opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Ze hoeven niet, zoals velen denken, een IT-studie te hebben voltooid. Het belangrijkste is dat ze niet te beroerd moeten zijn zich erin te verdiepen en pas ergens over beslissen als ze het snappen."

"Ook moeten organisaties eerst zeker weten dat ze zo’n project aankunnen. Daarvoor zou je een 'gezondheidscheck’ moeten laten uitvoeren. Dat kunnen organisaties bedreigend vinden, omdat kan blijken dat ze op bepaalde terreinen te onvolwassen zijn."

"In de verdere toekomst – als IT veel meer gestandaardiseerd is - zul je zien dat er onafhankelijke en zelfstandige IT-architecten gaan opereren. Zij kunnen zelf het systeem ontwerpen en ook toezien op de bouw, zodat een opdrachtgevend bedrijf veel minder hoeft te investeren in de communicatie met en de aansturing van de leveranciers. Dat laatste is namelijk een vak apart."

Het boek ‘Hoe IT-projecten slagen en falen’ is in april 2012 bij Sdu Uitgevers verschenen.

Meer zakenboeken