DEN HAAG - Het budget voor garantieregelingen door de Staat wordt dit jaar en in 2013 verhoogd van 700 miljoen euro naar 1 miljard euro per jaar.

Bedrijven die krediet nodig hebben, krijgen extra steun. De regeling wordt ook opengesteld voor niet-banken. Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Garantieregelingen houden in dat de Staat een deel van de lening vergoedt als een bedrijf die niet kan terugbetalen. Dit moet banken overhalen toch krediet te verstrekken.

Verhagen hoopt dat de verruiming van het budget het midden- en kleinbedrijf een impuls geeft. Hij schrijft dat rijke oud-ondernemers en vermogende beleggers de mogelijkheid krijgen geld uit te lenen aan het midden- en kleinbedrijf onder een garantieregeling van de Staat. Hiervoor wordt 25 miljoen gereserveerd. Tot dusver konden alleen banken gebruik maken van de garantieregeling.

Werkgevers

De verhoging van het budget voor garantieregelingen naar 1 miljard is mede mogelijk doordat Verhagen geld krijgt van het Europees Investeringsfonds.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren verheugd op het besluit van Verhagen. Ze wijzen op een onderzoek waaruit blijkt dat kredietverlening tot 250.000 euro van banken aan het midden- en kleinbedrijf is gekrompen in de periode 2010-2011.