AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) vreest dat de economie dit jaar geen herstel laat zien en daarna historisch gezien zwak blijft.

Een langdurige lage groei zet de winsten van bedrijven onder druk, vergroot de kredietrisico’s en versterkt de stagnatie op de huizenmarkt. Daarvoor heeft DNB in een woensdag verschenen rapport gewaarschuwd.

Ook wijst de toezichthouder opnieuw op de risico's van de hoge hypotheekschulden in ons land. ''De Nederlandse hypotheekschuld heeft een grote hoogte bereikt, zowel in absolute (640 miljard euro) als relatieve zin (105 procent van het bruto binnenlands product) en is ook internationaal gezien groot'', aldus DNB.

Kwetsbaar

Door de hoge hypotheekschuld, de tegenvallende economische groei en de daling van huizenprijzen worden huishoudens, banken en de overheid steeds kwetsbaarder.

Vooral jonge huizenbezitters hebben het moeilijk. De waarde van hun woningen ligt vaak lager dan de hypotheekschuld, terwijl ze in vergelijking met andere huishoudens het grootste deel van hun inkomen kwijt zijn aan rentelasten en weinig spaargeld hebben.

Maatregelen

''De door het parlement voorgestelde maatregelen gaan de risico’s van de hypotheekschuld tegen. Beperking van de fiscale stimulans voor hypotheekschuld en beperking van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand zijn belangrijke stappen op weg naar een evenwichtigere woningmarkt'', stelt DNB.

Risicorapport

Ook het Centraal Planbureau (CPB) maakte woensdag op verzoek van de Tweede Kamer een risicorapport over de Nederlandse economie.

Het CPB wijst erop dat de schuldencrisis het grootste gevaar blijft voor de economie. ''De centrale vraag is of Spanje, en op langere termijn Italië, erin slagen de noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen door te voeren. De blootstelling van de Nederlandse economie aan Spanje en Italië is groot."

Besmetting

Het grootste risico van een Griekse exit uit de Economische en Monetaire Unie (EMU) is een besmetting naar andere eurolanden. Dit zou ook het Nederlandse bankwezen niet onberoerd laten.

De gezondheid van banken in Europa is nauw verweven met de schuldproblemen van Europese landen, benadrukken de rekenmeesters. Mocht de wereldhandel in de loop van dit jaar niet gaan aantrekken, zoals nu wordt verwacht, dan wordt het nog moeilijker voor Europa en Nederland om de schuldencrisis het hoofd te bieden.