OSLO - De komende 20 jaar zal er steeds meer gas worden gewonnen uit nieuwe bronnen, zoals schalie- of steenkoolgas. Daar zullen veel landen, met name de Verenigde Staten en China, van profiteren.

Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Volgens het agentschap is er wel strikte regulering nodig om de winning van dit gas op een manier te laten verlopen die aanvaardbaar is voor de maatschappij en het milieu.

De gassector zal, met name door het 'onconventionele gas' explosief groeien. Volgens het IEA zal de gasprijs dalen en zal het belang van gas als energiebron fors toenemen. De VS, tot nu toe een land dat gas moest invoeren, zullen een van de grootste gasproducerende landen ter wereld worden.

Rusland

Het belang van traditionele producenten, zoals Rusland, zal juist afnemen. Europa kan profiteren van de lagere prijzen, aldus het IEA.

De gasbedrijven zullen zich wel aan strikte regels moeten houden om tegemoet te komen aan de maatschappelijke bezwaren die tegen de winning van bijvoorbeeld teerzandgas leven. Daardoor zullen de exploitatiekosten stijgen, maar krijgt de industrie wel de mogelijkheid om op grote schaal het gas te winnen.