AMSTERDAM - Pensioenuitvoerder PGGM en de Rabobank gaan zich gezamenlijk richten op pensioenen voor het midden- en kleinbedrijf. Een speciaal opgerichte stichting heeft namens de twee bedrijven hiervoor een vergunning aangevraagd voor een premiepensioeninstelling (ppi).

PGGM en Rabobank willen zich met de ppi richten op werkgevers die niet zijn aangesloten bij de bestaande pensioenfondsen vanuit bijvoorbeeld de bedrijfstak. Bij een ppi rust het risico van de pensioenopbouw vooral op de werknemers.

De mogelijkheid tot het oprichten van een ppi bestaat sinds ruim een jaar door nieuwe wetgeving. De Nederlandsche Bank heeft sindsdien aan onder meer Brand New Day en een consortium van ABP en ABN AMRO een vergunning verleend.