DEN HAAG - De banken lijken bereid Vestia tegemoet te komen door de rente die de noodlijdende woningstichting moet betalen enkele maanden te bevriezen. Daardoor ontstaat tijd om een oplossing te zoeken voor de financiële problemen van Vestia.

Een goedgeïnformeerde bron bevestigt een bericht in De Telegraaf van dinsdag dat een akkoord hierover in zicht is, al is het nog niet rond. Mogelijk kunnen op korte termijn knopen worden doorgehakt.

Vestia is in de problemen gekomen door de aanschaf van grote aantallen derivaten, ingewikkelde beleggingsproducten die het bedrijf beschermen tegen rentestijgingen. Doordat de rente daalt in plaats van te stijgen, heeft de woningstichting een schuld van in totaal 2,1 miljard euro bij in totaal 11 banken.

Eerder is er op aangedrongen dat de banken daarvan een derde zouden kwijtschelden.

Druk

Vestia, de toezichthouders in de corporatiesector en het Rijk wisten vorige week de banken onder druk te zetten door de sociale woningen van de woningstichting onder te brengen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De banken staan daardoor achter in de rij als Vestia failliet zou gaan.

In totaal beschikt de woningstichting over zo’n 90.000 huizen. Bij de problemen rond Vestia speelde de inmiddels gearresteerde financieel topman Marcel de V. een belangrijke rol. Hij wordt ervan verdacht smeergeld te hebben ontvangen voor de aanschaf van derivaten.